เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
เฉพาะนิสิตรหัส 57 ของคณะการจัดการและการท่องเที่ยวหลักสูตรเทียบโอน
ลงทะเบียนวันที่ 21-27 เม.ย. 2557 เปิดเทอมวันที่ 26 พ.ค. 2557


เฉพาะนิสิตรหัส 57 ของคณะโลจิสติกส์หลักสูตรเทียบโอน
ลงทะเบียนวันที่ 17 พ.ค. 2557 เปิดเทอมวันที่ 26 พ.ค. 2557


รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2557
 2.การรับทรานสคริปร์ฉบับสำเร็จการศึกษาของนิสิต(ด่วน)
นิสิตระดับปริญาตรี
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 29 มี.ค. 2557
 • ให้นิสิตมารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป

  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์่สำเร็จการศึกษาวันที่ 31 มี.ค. 2557
 • ให้นิสิตมารับเอกสารที่กองทะเบียนฯ ตั้งแต่ วันที่ 30 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป

  คณะวิทยาศาสตร์่สำเร็จการศึกษาวันที่ 31 มี.ค. 2557
 • ให้นิสิตมารับเอกสารที่กองทะเบียนฯ ตั้งแต่ วันที่ 28 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา 31 มี.ค. 2557
 • ให้นิสิตมารับเอกสารที่กองทะเบียนฯ ตั้งแต่ วันที่ 24 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป


  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 31 มี.ค. 2557
 • ให้นิสิตมารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป

  สิ่งที่ต้องนำมาวันรับเอกสาร
  1.บัตรนิสิต หากบัตรนิสิตสูญหายให้นำบัตรประชาชนพร้อมใบแจ้งความมาแทน
  2.ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2557
   3.ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา 2557 ฤดูร้อน
  นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาครบแล้ว ในปีการศึกษา 2557 ภาคฤดูร้อน
  ให้ขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา
 • วันที่ 21-27 เม.ย. 2557

 • ช่วงชำระเงินค่าขึ้นทะบียนสำเร็จการศึกษาที่ธนาคาร
 • วันที่ 28เม.ย.-2 พ.ค. 2557

 • นิสิตสามารถชำระเงินที่ธนาคารดังต่อไปนี้
  1. ธ.กรุงไทย, 2. ธ.ไทยพาณิชย์, 3. ธ.นครหลวงไทย, 4. ธ.กสิกรไทย

  **กำหนดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนปริญญาที่กองทะเบียนฯ
 • วันที่ 3- 11พ.ค. 2557
  โดยมีเอกสารดังนี้
  1.ใบขึ้นทะเบียนปริญญา RE 15
  2.ใบที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
  3.ใบเสร็จการชำระเงิน
  4.รูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  เอกสารหมายเลข 1-3 พิมพ์จากระบบในเมนู แจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  คู่มือการขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 เมษายน 2557
   4.ประกาศนักเรียนโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา
  นักเรียนโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557ให้นิสิตที่มารายงานตัวทุกคนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 (QS1) ชั้น 2 ห้อง 206 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  ประกาศโดย   โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2557
   5.กำหนดการการเปิดปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557


  ดาว์นโหลดประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 [CLICK]
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กุมภาพันธ์ 2557
   6.คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • พ.ศ.2545 (สำหรับนิสิต รหัส 45-48)  
 • พ.ศ.2549 (สำหรับนิสิต รหัส 49-53)  
 • พ.ศ.2554  
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2550
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29 (Server73)